Address

CN,Jiangsu, Lianyungang, No. 54 Fu Zhuang, Gangxi Village, Yishan Town, Guanyun County, Lianyungang City

Phone

+8618360678788

Contact us

Please feel free to give your inquiry in the form below We will reply you in 24 hours